Satış Sonrası İşlemler

Satış sonrası müşteri hizmetleri, satış işlemi tamamlandıktan sonra, satışın devamını sağlamak amacıyla  satın alınan ürünün taşınması, teslimi, kullanımının gösterilmesi, bakım onarım , müşteri şikayetleri ile ilgilenilmesi gibi çabaları kapsayan faaliyetlerdir. Bu doğrultuda tüketicilerin satın aldıkları ürünle ilgili beklentileri, gereksinimlerini giderecek ürün özelliklerinin yanı sıra ürün ile ilgili herhangi bir eksiklik durumunda gerekli olacak hizmetleri de  kapsamalıdır.

Bu düşünceden yola çıkılarak yapmış olduğumuz araştırmamızda, tüketicilerin satın almış oldukları beyaz eşyaları ile ilgili, satış sonrası hizmetler konusunda ne derece bilgili ve duyarlı oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.

Yaptığımız araştırma sonucu, çiçek ürünleri kullanıcılarının satın alma sürecinde, satış sonrası hizmetler konusunda araştırma yapmadıkları görülmüştür.  çiçek ürünleri satın alan kullanıcılarının, ilgili kalite ve fiyat kriterlerinden sonra en fazla dikkate aldıkları kriterin satış sonrası hizmetler olduğu belirlenmiştir.  Araştırmamıza katılanların çoğunluğu tazelik canlılık şeffaflık ve koku hizmetlerinin önemli olduğunu söylemişlerdir. Yaptığımız araştırma sonucu, katılımcıların en fazla şikayet ettikleri konular; hasar durumları ve canlı çiçek mamulünün matlaşması  verilen hizmetlerin pahalı olmasıdır.