Kargo ve Taşıma Bilgileri

Taşıma Hizmetleri

 Kargo


Kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, otuz kilogram ağırlık veya üç yüz desi metreküp hacmin üzerinde olan gönderilere "Kargo" denir.

a) Ödeme Şartlı

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere "Ödeme şartlı özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Ödeme şartlı gönderi" denir.

 

b) İş Yerinde Teslim

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece "KARADENİZ ÇİÇEKÇİLİK iş yerinde teslim" ibaresi ile varış KARADENİZ ÇİÇEKÇİLİK iş yeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine, gönderilerin KARADENİZ ÇİÇEKÇİLİK iş yerinde teslim edilmesine "KARADENİZ ÇİÇEKÇİLİK iş yerinde teslim" özel hizmeti denir.

 

c) Ücreti Alıcıdan Tahsil

Bu hizmet APS Kurye Taahhütlü gönderileri için istenebilir, ancak ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.

d) Alma Haberli

Gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine "Alma Haber Özel Hizmeti" denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderilere ise "Alma Haberli Gönderi" denir.